CV

* 1985 Brno

2016 - 2018 FAVU Brno, Ateliér malba III (Petra Kvíčala, Břetislav Malý)

Cesty:


2017 | Maroko
2016 | Ecuador USA
2013 | Kyrgyzstan
2013 | Japan
2012 | USA
2012 | Ecuador
2010 | India
2010 | Nepal
2009 | Thailand
2001-2005 autostop across Europe

Výzvy:

2016 | Chimborazo 6310 (Ecuador) - summit
2016 | Iliniza norte 5126 (Ecuador) - summit
2015 | Gran Paradiso 4061 - the summit
2013 | Pik Lenina 7134 m.n.m (Kyrgyzstan) - summit
2013 | Mt. Fuji - 3690 (Japan) - blowing under the top
2012 | Chimborazo (rised 5450) Rucu Pichincha 4698 (Ecuador) - summit
2010-2011 | (alps trilogy)
Mt.Blanc 4810 - summit
Eiger 3970 - summit
Matterhorn 4478 - summit

Text:

I refuse to display the reality. On my canvases I intuitively come out of nature. I reflect the basic artistic principle - a perception regardless of the artistic category.

Fine art is based on sharing of ideas of feeling and thus on reading of signs representing objects, animals and people. This way of expression preceeded scripture, which is a characterization of sound and various languages.

Odmítám zobrazování reality. Na svých plátnech zcela intuitivně vycházím z přírody. Reflektuji nejzákladnější umlecký princip - vjem bez ohledu na umělecké kategorie.

Výtvarné umění je založeno na sdílení ideí citu a tím pádem i četbě značek představující předměty, zvířata a osoby. Tento způsob vyjadřování předcházel písmu, které je charakterizováním zvuku a různých řečí.